Priser for å leie hytte.

Priser både for Revebukta og Sjusjøen.

- Det ble vedtatt  prisjusteringer på årsmøtet 30.03.2021. 

GENERELLE LEIEPRISER

-Døgnpris 500,-

- Langweekendpris torsdag-søndag 1200,- for medlemmer.

- Leie mandag-torsdag er 300,- pr. døgn utenom i ferieperiodene, da gjelder egne priser.

LEIEPRISER FERIER

-Sommerferie 2500,- (fredag-fredag)
-Høstferie 2500,- ( del 1 og del 2)
-Påskeferie 3000,- (del 1 og del 2)
-Vinterferie 3000,- (del 1 og del 2)
- Julefeire 500,- pr døgn ( del 1 og del 2 tilpasses)

- Medlesmskontingent er kr. 400,- pr. år.

- Ikke medlemmer betaler 750,- pr døgn hele året. Man kan tidligst booke 14 dager før oppholdet.

-Hytteleie kan settes inn på foreningens konto som er:
   1594.42.32661

- Avbestilling av hyttene må skje 14 dager før leie,
   ellers må hele leiebeløpet betales i sin helhet.


Hvis du vil melde deg inn som medlem må du være ansatt i Statens vegvesen og bo i tidligere Østfold fylke.
 
Kontakt Jørn Vidar Eriksen ved påmelding:
joreri@vegvesen.no
99001883