Kunngjøringer

Årsmøte innkallinger og referat

Innkalling til Årsmøte A/L Veghytta for 2020.  
Moss 08.02.2021


A/L Veghytta inviterer herved medlemmer til årsmøtet  mandag  22 mars 2021.

Møtet blir avholdt på Hafslund trafikkstasjon kl. 1830.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret.

Sak 4: Godkjenning av regnskap og budsjett.

Sak 5: Valg.                           

Sak 6: Innkomne forslag.

Innkomne forslag må være styret i hende senest  4 uker før årsmøtet.

Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut på epost og lagt ut på vår hjemmeside Innkalling til Årsmøte A/L Veghytta for 2016.        Moss 20.01.2017

 

A/L Veghytta inviterer herved medlemmer til årsmøtet torsdag 02 mars 2017.

Møtet blir avholdt på Hafslund trafikkstasjon kl. 1830.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret.

Sak 4: Godkjenning av regnskap og budsjett.

Sak 5: Valg.                           

Sak 6: Innkomne forslag.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut på epost og lagt ut på vår hjemmeside 


E-post sendt ut 13.1.2017

Hei og godt nytt år alle sammen.

Her kommer litt kort info ang. hytta og noen planer fremover.

Vi hadde et styremøte i går kveld. Der fant vi ut at 2. mars avholder vi årsmøtet, så hold av dagen J Innkalling kommer etter hvert.

For øvrig bestemte vi oss for å kjøre trekning etter gjeldene regler for sommerferien. Det betyr at man fremover kan melde sin interesse for å være med i trekning for sommerferien. Hytta leies ut fredag-fredag og leien vil være 1750,- ( 250 pr døgn). Sommerferien er satt fra 23. juni til 20. august.

Frem mot årsmøtet vil styret jobbe med å utarbeide et nytt forslag for leie, som mest sannsynlig blir poengbasert. Tanken er at dette da skal tre i kraft fra 01.09.2017 (dersom det blir vedtatt eller evt. andre forslag fremmes og blir vedtatt).

Det vil derfor ikke bli anledning til å reservere et opphold på hytta fra 01.09.2017 og fremover, før årsmøtet er avholdt og man evt. har en løsning på hvordan det «nye» systemet blir. Håper det er forståelse for dette.

Bakgrunnen for dette er at da har vi 1 år hvor vi har driftet hytta etter de gamle reglene, så starter vi med «blanke ark» den 1. sept.

Det er da følgende frister som gjelder for kommende ferier:

Påskeferie 16. februar 2017

Sommerferie 23. april 2017

Påmelding sendes joreri@vegvesen.no eller ring 99001883.

Ellers minner vi om medlemskontingent på 400,- som skal betales. Det er kun betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøtet. For å være med på trekninger må også kontingent være betalt.

Kontonummer er som vanlig 1594.42.32661

Mvh

Styret J

 


Epost sendte medlemmer 21.09.2016

Hei.

Litt kort info ang. den nye hytta.

Som kjent overtok vi hytta 1. september og en liten dugnadsgjeng var oppe helga 10. september for å få den i stand. De har jobbet godt og hytta er nå klar for utleie. Takk til alle som bidro på dugnaden.

Høstferien er jo trukket og de heldige har fått beskjed. For øvrig er hytta ledig kommende helg, om noen har lyst på en tur før høstferien. Det er bare å ta kontakt.

Som mange av dere kanskje har sett, så har det vært stor pågang på å sette seg opp på leie fremover – og det er veldig bra. Veldig hyggelig at mange vil opp på den nye hytta.

Etter et styremøte i går kveld, har vi bestemt at vi følger vanlige booking rutiner frem til sommerferien 2017. Det vil si at det er åpen booking frem til St. Hans 2017. I sommerferien vil det bli trekning som vanlig.

Styret vil i tiden frem mot årsmøtet se på nye rutiner ved booking av hytta, nå som vi kun har en hytte. Dersom vi kommer frem til noen endringer, vil dette bli lagt frem på årsmøtet og som selvfølgelig varsles i god tid. Det er også lov å komme med tips til løsninger som vi kan ta med oss, samt evt. fremme egne forslag til årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det da evt. være de nye reglene som vil være gjeldene for bookingen etter sommerferien 2017 og fremover. Årsmøtet vil mest sannsynlig bli avholdt en gang i mars 2017.

Vi håper alle har forståelse for denne lille justeringen akkurat nåJ

Minner samtidig om at evt. avbestillinger må meldes innen 14 dager,  hvis ikke må leien betales i sin helhet, dersom man ikke finner noen erstatter. Dersom det kommer avbestillinger, sendes det ut epost til alle om at hytta er ledig og førstemann til mølla gjelder.

Under fanen Fotoalbum på hjemmesiden vår ligger det et lite utvalg bilder som ble tatt under dugnaden, for de som vil se hvordan det er blitt. For øvrig skal det meste på hjemmesiden også være oppdatert.

Og så er det jo slik at styret neppe har klart å tenke på absolutt alt, men vi har gjort så godt vi mener vi kan.  Det vil nok ta litt tid å bo inn hytta, så skulle det være noe dere savner eller ønsker er det bare å melde inn til styret.

Vi har også en gjestebok på hjemmesiden vår som ikke er så mye brukt om noen vil benytte seg av den J

Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med noen i styret.

Da gjenstår det bare å ønske alle lykke til med den nye hytta – og god tur til fjells JJ

På vegne av styre
Jørn VidarÅrsmøte 2015 A/L Veghytta

 

Hafslund trafikkstasjon 7/3-2016 kl 1830

Til stede 11 medlemmer. 17 Forhåndsstemmer

Valg av ordstyrer: Jørn Vidar Eriksen

Valg av referent: Hans Are Dahl

Valg av 2 til å signere protokoll: Espen Midtfjeld og Tore Veum

Årsberetning for 2015 ble opplest og godkjent.

Regnskap for 2015 ble opplest og godkjent.

Budsjett for 2016 ble opplest og godkjent.

 

Valg:

·         Espen Midtfjeld ble gjenvalgt som leder for 2 år.

·         Hans Are Dahl ble gjenvalgt som sekretær for 2 år.

·         Tore Veum ble gjenvalgt som varamedlem for 2 år.

 

Sak6: Salg av hytter

Styrets forslag til salg av hyttene ble lest opp.

Punkt 1: Salg av hyttene

            28 stemte for at hyttene skal selges.

            Vedtaket er at hyttene skal selges.

Punkt 2: Salg av en eller to hytter.

            27 stemte for at begge hyttene skal selges. 1 stemte for salg av en hytte.

            Vedtaket er at begge hyttene skal selges.

Punkt 3: utgår

Punkt 4: Fullmakt til styret for kjøp av ny hytte/ Leilighet på fjellet.

            28 stemte for at styret får fullmakt.

            Vedtaket er at styret får fullmakt.

Punkt 5: Innkommet forslag om forkjøpsrett

            1 stemte for forslaget om forkjøpsrett. 27 stemte mot forslaget.

            Vedtaket er at medlemmer ikke får forkjøpsrett.

 

Årsmøtet ble avsluttet kl 19.20

Sarpsborg 7/3-2016

Referent

Hans Are Dahl

Sign

 

Godkjent:

Tore Veum                                           Espen Midtfjeld

Sign                                                    sign


Innkalling til Årsmøte A/L Veghytta for 2015.       Moss 08.01.2016

 

A/L Veghytta inviterer herved medlemmer til årsmøtet mandag 07 mars 2016.

Møtet blir avholdt på Hafslund trafikkstasjon kl. 1830.Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret.

Sak 4: Godkjenning av regnskap og budsjett.

Sak 5: Valg.                           

Sak 6: Innkomne forslag.

 

Innkomne forslag må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Dokumenter til årsmøtet blir sendt ut på epost og lagt ut på vår hjemmeside http://www.veghytta.com senest to uker før årsmøtet.

 

Vel møtt

Styret.

A/L VEGHYTTA

Årsberetning  - 2015

Styret har bestått av:               Espen Midtfjeld                       -formann
                                               Jørn Vidar Eriksen                   -kasserer
                                               Hans Are Dahl                         -sekretær
                                               Trond Gunnar Røhne               -styremedlem
                                               Else-Gro Østgård                    -styremedlem

Vararepresentanter:                Tore Veum                             
                                               Arne Nilsen

 

Drift:
Utleie for 2015 har som de foregående årene lagt på i underkant av 200 døgn fordelt på begge hyttene, hvorav Sjusjøen har flest leiedøgn.

I 2015 ble det innbetalt 27600,- i kontingent, som tilsvarer en liten oppgang i antall medlemmer. Vi var 69 medlemmer i 2015, mot 60 i 2014.

Det møtte ikke medlemmer fra AL/Veghytta på vår og høstdugnaden til Søndre Ørebekk hytteforening. Dermed ble vi pålagt dugnadsavgift for disse dugnadene også i år.

Siden forrige årsmøte er det avholdt tre styremøter. Samtidig har styret hatt korrespondanse via e-post. Styret har blant annet drøftet ulike løsninger for salg av hytte/er for å sikre videre drift av foreningen.
Det har i den forbindelse blitt innhentet verdivurdering på begge hyttene. Revebukta ble vurdert av Notar og fikk en verditakst på 3,5 mill, mens Sjusjøen ble vurdert av DNB og fikk en verditakst på 1,1 mill.

AL/Veghytta fikk ikke tildelt velferdsmidler av Statens vegvesen i 2015.

Vedlikehold:
Det har i  2015 blitt investert i ny freseasfalt til oppkjørselen på Revebukta. Arbeidet er utført på dugnad, mens selve asfalten måtte kjøpes inn.
I tillegg har man byttet ut dusjkabinettet på Revebukta. I den forbindelsen har man koblet vann til det nye dusjkabinettet.

Økonomi:
2015 ga et negativt driftsresultat med -7765,95,-.
Underskuddet skyldes nok i hovedsak investeringene i freseasfalt og nytt dusjkabinett. Uten utlegg på vedlikehold/fornyelse, viser regnskap at man nok ville klart å balansere inntekter og utgifter også i 2015. Samtidig viser det at uten vedlikeholdskostnader klarer man fortsatt ikke å bygge opp likviditeten i foreningen.

Hans Are Dahl - Sekretær


Regnskap 2015/ Budsjett 2016 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Budsjett  2016
Medlemskontingent 23400 27600 28000 28000
Leieinntekter 80100 79155 75000 80000
Renter 40,24 33,9 0  
Utbytte Gjensidige 889 773 500 500
Velferdsmidler 5000  
Sum inntekter 109429,24 107561,9 103500 108500
Lån DNB 35015,1 34738,03 36000 36000
Transaksjon 100 100 100 100
Strøm Sjusjøen 11023,81 11046,05 11500 11500
Strøm Revebukta 5982,43 10286,62 7000 10000
Ringsaker kommune 13515 12447 14000 14000
Sarpsborg kommune 13529,95 14842,19 14000 14000
Forsikring hyttene 6254 6656 6500 6800
Canal Digital 6932,6 7934,96 7000 8000
Ørebekk hytteforening 1300 1300 2600
Redningsselskapet 200 200 200 200
Serviceavgift Ørebekk SA 500 500 500 500
Hjemmesiden 695 695 695 695
Betalt dobbel kontingent 800  
Snøbrøyting Sjusjøen 3750 3750 3750 3750
Ved til hyttene 2550 4330 3500 4000
Freseasfalt 1750  
Diverse 2941,88 4852 500 500
Dugnadsgebyr 400 400 400
Husholdningsartikler Sjusjøen 160  
Dugnad hyttene 2038  
Utgift båt 488,9 500  
Tot utgifter 106976,67 115327,85 107445 113045
Drift resultat 2452,57 -7765,95 -3945 -4545
Beholdning 31.12. 30909,03 23143,08 26964,03 18598,08


Styrets forslag til vedtak på årsmøtet for 2015 A/L Veghytta

Som tidligere annonsert har styret innhentet verdivurderinger på begge hyttene med tanke på salg.
Regnskapstallene for de siste årene viser at det er vanskelig å drifte 2 hytter. Tallene viser at foreningen hvert år så og si har klart å balansere utgifter og inntekter til null. Dette betyr at man ikke klarer å legge opp nok penger til å opprettholde det vedlikeholdet som kreves på hyttene. Man klarer heller ikke å bygge opp nok kapital til dekke uforutsette utgifter som eventuelt skulle dukke opp.

 

2011

2012

2013

2014

2015

Samlet inntekt

103735,74

440006,15

105202,99

109429,24

107561,90

Samlet utgift

122512,13

412932,79

116140,87

106976,70

115327,85

Kontingent

42100

33600

29100

23400

27600

Leieinntekt

61000

77600

74397

80100

79155

Driftsresultat

-18776,39

27073,36

-10937,88

2452,54

-7765,95

Beholdning

12321,01

39394,37

28456,49

30909,03

23143,08

Tabell: Viser forenklet oversikt over regnskap siste 5 år

Styret mener derfor det er mest hensiktsmessig å kun disponere en hytte. Dette vil halvere de faste utgiftene og gi et lagt større handlingsrom for foreningen. Samtidig er man også klar over at man risikerer at noen medlemmer melder seg ut, siden tilbudet blir vesentlig redusert med kun 1 hytte.

Styret har vurdert ulike løsninger og mener den beste løsningen er å selge begge hyttene og investere pengene i en ny hytte på fjellet med bedre beliggenhet og bedre standard enn i dag.
Bakgrunnen for å velge en hytte på fjellet kontra ved sjøen er ønsket om å ha en helårshytte og ikke en sesonghytte. Det viser seg at hytta på Sjusjøen benyttes i stor grad hele året med hovedvekt i sesongen høst til påske, mens hytta på Revebukta stort sett bare er i bruk de 2 sommermånedene. Leieinntektene viser også at det er Sjusjøen som genererer mest penger inn til foreningen, selv om denne i større grad leies ut i helger og ikke hele uker.
Ved å få en ny hytte på Sjusjøen, er det også større mulighet for at denne benyttes i enda større grad utenfor vintersesongen.

 

Sak 6: Innkomne forslag

Punkt 1: Salg av hyttene

Skal vi selge en eller begge hyttene? Ja eller nei

Forslag til vedtak: Ja.

Punkt 2: Ved ja i punkt 1, skal detselges 1 eller 2 hytter?

Forslag til vedtak: 2 hytter selges.

Punkt 3: Ved salg av 1 hytte, hvilken hytte skal selges? Revebukta eller Sjusjøen.

Forslag til vedtak: Revebukta selges.

Punkt 4: Ved salg av hyttene gis styret fullmakt til å gjennomføre salg. Ved salg av begge hyttene gis også styret fullmakt til gjennomføre kjøp av ny hytte på fjellet.

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å gjennomføre salg av eksisterende hytter og kjøp av ny hytte på fjellet. Ja eller nei.

Punkt 5: Innkommet forslag:
Hvis hyttene skal selges, så mener jeg at det tas en takst, og at medlemmene kan få første pri. til å kjøpe.

Styret mener at det beste for foreningen vil være at hyttene prøves på det åpne markedet. Dette for å sikre et best mulig grunnlag for videre drift.  Samtidig vil det jo være fult mulig for evt. medlemmer å legge inn bud på hyttene.
Styret mener det er uheldig å favorisere ett medlem ved at dette får en av hyttene til verditakst, dersom man kunne fått mer ved et salg på åpent marked.

Styrets innstilling er derfor at det stemmes nei til innkommet forslag om at medlemmer får førsteprioritet.

Styremøte 28.05.2014
Det ble vedtatt noen nye kriterier for leie av hytte for medlemmer og ikke-medlemmer

Ikke medlemmer kan tidligst booke 8 uker før oppholdet hele året.
For Sjusjøen i vintersesongen (januar-påske) er det kun mulig for ett medlem og booke 1 opphold når det er mer enn 8 uker frem. Er oppholdet nærmere enn 8 uker frem og hytta er ledig, er det fritt frem å booke.

Ved ferietrekning blir det 1 års nedprioritering for de som er tildelt ferie for tilsvarende ferie neste år. Dette betyr at får medlemmet sommerferie, påvirker dette ikke mulighet for høst- eller vinterferie.

Før sommerferietrekning settes det en dato for dugnad i Revebukta. Denne dugnaden skal klargjøre hytta for sommersesongen. De som vinner ferietrekning skal delta på denne dugnaden, hvis ikke mister de ferieuka.
Ved evt. dugnad på Sjusjøen, vil de som stiller bli tildelt et ferieopphold etter eget ønske. Dugnadsbehovet vil være 3-5 personer.

Årsmøte 2013 A/L Veghytta 09. april 2014

9 medlemmer møtte, hvorav 5 styremedlemmer.

Møtet ble satt kl 1830

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

            Denne ble enstemmig godkjent

Sak2: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen

            Jørn Vidar Eriksen ble ordstyrer

            Hans Are Dahl ble referent

            Else-Gro Østgård og Hans Are Dahl signerer protokollen

Sak 3: Årsberetning ble opplest og godkjent

Sak 4: Regnskap og budsjett ble godkjent

Sak 5: Valg

            Espen Midtfjeld ble valgt til formann

            Hans Are Dahl ble gjenvalgt til sekretær

            Tore Veum ble gjenvalgt til varamedlem

Sak 6: Innkommende forslag

            Forslag 1: forslaget ble enstemmig vedtatt

            Forslag 2: Forslaget ble enstemmig vedtatt

 

Møtet ble avsluttet kl 1940

 

Sarpsborg 9/4-2014

 

Hans Are Dahl                                                                        Else-Gro Østgård 

Årsmøte A/L Veghytta 20.03.2013

Til stede: 7 medlemmer, 5 styremedlemmer

Sak 1: Innkalling ble godkjent

Sak 2:

·         Referent: Hans Are Dahl

·         Ordstyrer: Jørn Vidar Eriksen

·         Til å underskrive protokoll:

o   Robert Seielstad

o   Tore Veum

Sak 3: Årsberetning ble opplest og godkjent

Sak 4: Regnskapet og budsjettet ble opplest og godkjent

Sak 5: Valg

·         Kasserer: Jørn Vidar Eriksen, 2 nye år

·         Styremedlem: Else-Gro Østgård, 2 år

·         Varamedlem: Arne Rino Bergli, 2 år

·         Valgkomite:

o   Johnny Skjelin

o   Gunnar Sletten

Alle valgt ved akklamasjon.

Sak 6: Forslaget til Jørn Vidar Eriksen ble enstemmig vedtatt og skal innarbeides i reviderte vedtekter.

 

Møtet ble avsluttet kl 19.25.

Sarpsborg, 20.03.2013

Robert Seielstad                                                             Tore VeumInnkalling til årsmøte

 A/L Veghytta for 2012.

                                                                                    Moss 31.01.2013
   
A/L Veghytta inviterer herved medlemmer til årsmøtet onsdag 20. mars 2013.

Møtet blir avholdt på Hafslund trafikkstasjon kl. 1830.

 

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret.

Sak 4: Godkjenning av regnskap og budsjett.

Sak 5: Valg.

Sak 6: Innkomne forslag.

 

  Innkomne forslag må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

 

Vel møtt

Styret.

A/L VEGHYTTA

ÅRSBERETNING – 2012

 

Styret har bestått av:                          Robert Seielstad         -formann

                                                           Jørn Vidar Eriksen     -kasserer

                                                           Hans Are Dahl           -sekretær

                                                           Trond Røhne              styremedlem

                                                           Reinert Hellerud         styremedlem

 

Vararepresentant til styret:                Tore Veum

                                                        Gunnar Trømborg

 

Revisor:                                              Knut Holøs

                                                           Jørn Pettersen

 

Valgkomitè:                                       Jonny Skjelin

                                                          Gunnar Sletten

                                                          Jan Fritjof Knudsen

 

Drift

 

Oversikt over utleie:

 

2011

2012

Revebukta lav

Revebukta høy

Sjusjøen lav

Sjusjøen høy

Revbukta lav

Revbukta høy

Sjusøen lav

Sjusjøen høy

11

74

13

71

3

64

25

98

85

84

67

125

 

Totalt hadde vi en oppgang i antall leiedøgn samlet sett i 2012 (192 mot 170). Revebukta hadde en nedgang på 17 døgn, mens Sjusjøen hadde en økning på 44 døgn fra 2011.

 

I 2011 ble det innført lav- og høysesong med lavere leiepriser i lavsesongen for medlemmer. Dette ble innført i håp om at hyttene skulle bli mer brukt i de mindre attraktive periodene. I tabellen over er det derfor tatt med en oversikt over tilsvarende perioder for 2011 for sammenligning, selv om vi ikke hadde en slik ordning dette året.

 

I 2012 hadde vi 85 betalende medlemmer mot 109 året før.

 

Det er siden forrige årsmøte avholdt 2 styremøter. Ut over dette har det vært en del korrespondanse via e-post blant styret. Styret anser det ikke som nødvendig å møtes unødvendig ofte, da mange avgjørelser kan bestemmes via felles e-post korrespondanse.

 

 

Vedlikehold

Det har vært utført en del vedlikeholdsarbeid på Revebukta i løpet av 2012. Vegger og vinduer på hytta og uteboden er malt utvendig. Rekkverket på terrassen er også malt. I tillegg har det blitt felt en del trær på nedsiden av hytta som skjermet for både sol og utsikt til bryggene. Dette medførte også en del jobb med bortkjøring av kvist etter fellingen.

Det har også blitt kjøpt inn nye sommergardiner til hytta.

 

På Sjusjøen har en del av vinduene blitt malt, samt at det har blitt vasket grundig innvendig. Uteboden har også blitt ryddet. Blandebatteriet på kjøkkenvasken har blitt byttet, da den var begynt å lekke.

 

Den ene stolen til sofagruppen på Sjusjøen har blitt ødelagt uten at styret har blitt informert. Dersom man er uheldig og noe går i stykker skal man informere styret om dette.

 

TV

Vi har byttet abonnement hos Canal Digital. Dette var tidligere registrert på person og ikke forening. Dette har ikke medført noen endringer i kanalpakken, men prisen er noe dyrere enn et privat abonnement.

Endringen medførte at vi fikk tilbakebetalt utestående på vårt tidligere abonnement når vi opprettet det nye (avregning). Det er derfor ført kr. 702,48,- som inntekt fra Canat Digital i regnskapet for 2012.

Vi har også byttet «hode» på parabolen på Revebukta, da denne var defekt pga. vær og vind. Det er også vært meldt litt trøbbel med parabolen på Sjusjøen, men denne skal være i orden. Det er mulig at parabolen er kommet litt ut av stilling, noe som medfører at signalene vil bli dårlige eller falle helt ut.

Dersom det oppleves problemer med TV under oppholdene på hytta, anbefales det å ta kontakt med kundeservice til Canal Digital (06090) dirkete under oppholdet, men at man orienterer styret om dette.

 

Ved

Det har blitt kjøpt inn ved på hytta på Sjusjøen i 2012. Meld i fra til styret dersom man under oppholdet ser at det begynner å bli lite ved.

 

Dugnad

Det har blitt utført en del dugnadsarbeid i løpet av 2012, men oppmøtet har vært heller magert. Stor takk til de som har bidratt.

 

Innløsning av hyttetomt Revebukta.

Sarpsborg kommune har kommet med tilbud til alle hytteeiere i Revebukta om innløsing av festetomt.

Styret i Ørebekk hytteforening er i dialog med kommunen ang. tilbud og kontrakter. Det er spesielt ordninger vedrørende bryggeanlegget som blir diskutert.

 

For A/L Veghytta sin del, vil det nok ikke bli aktuelt å inngå en avtale med innløsning av hyttetomt med det første. En slik avtale vil slik det ser ut nå koste rundt 100 000,- I tillegg kommer gebyrer og evt. oppmålingsavgift.

Slik styret har forstått det vil tilbudet være gjeldene til 2016. Styret vil vurdere tilbudet og evt. jobbe videre med å se på muligheter til innløsning.

 

Hans Are Dahl

SekretærRegnskap 2012/ Budsjett 2013 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett  2013
Medlemskontingent 42100 33600 42000 34000
Inntekt Sjusjøen Høy 61000 40600 21600 36000
Inntekt Sjusjøen Lav 10250 7500 5000
Inntekt Revebukta Høy 26300 27000 25000
Inntekt Revebukta Lav 450 5000 2500
Renter 34,74 48,67 30 0
Utbytte Gjensidige 601 555 0  
Lån DNB 327500 47000 0
Canal Digital 702,48 0 0
Sum inntekter 103735,74 440006,15 150130 102500
Lån DNB 30555,54 31970,63 33000 33000
Transaksjon 100 98 100 100
Frimerker 2296 266 500 100
Strøm Sjusjøen 14627,09 11665,11 16000 14000
Strøm Revebukta 9795,18 5504,89 12000 7000
E-skatt Sjusjøen 1686 2648 1686 2648
E-skatt Revebukta 7484,8 7484,8 7485 7485
Festeavgift Sjusjøen 1840 1840 1840 1840
Festeavgift Revebukta 1062 1062 1062 1062
Vann/avløp Sjusjøen 3351,37 3407 3500 3700
Vann/avløp Revebukta 3200,2 2337,07 3400 2500
Renovasjon Sjusjøen 675,63 743 800 900
Renovasjon Revebukta 478,16 517,5 600 700
Forsikring hyttene 5401 5729 5500 6000
Canal Digital 4933,1 4705,95 4700 5000
Ørebekk hytteforening 1300 1300 1300 1300
Innfrielse lån 0 274372,34 0 0
Privat lån 0 32000 32000 0
Tinglysning kartverket 0 1935 0 0
Redningsselskapet 175 200 200 200
Serviceavgift Ørebekk SA 1250 1250 1250 1250
Hjemmesiden 655 695 700 700
Utgift båt 196,5 951 500 500
Snøbrøyting Sjusjøen 2280 2393 2300 2500
Ved til hyttene 0 2700 2000 3000
Vedlikehold Revebukta 0 6422,5 0 0
Vedlikehold Sjusjøen 0 3156 0 3000
Utestående honorar formann 0 5000 4000 2000
Dugnadsgebyr 0 400 0 400
Husholdningsartikler Sjusjøen 58,04 0 500 300
Kjøring Sjusjøen 675 0 1000 0
Utgift styret 859,7 0 300 0
Kasserer 2000 0 0 0
Slamtømming 1900,1 0 0 0
Ørebekk SA fra 2010 20000 0 0 0
Utgift bom Revebukta 1368 0 0 0
Diverse 2308,9 179 2000 1000
Tot utgifter 122512,31 412932,79 140223 102185
Drift resultat -18776,57 27073,36 9907 315
Beholdning 31.12 12321,01 39394,37 22228,01 39709,37Styrets forslag til vedtak på årsmøtet for 2012 for A/L Veghytta.

 

Sak 6: Innkomne forslag.

Punkt 1: Endring av vedtektene §3.

Slik §3 lyder i dag vil det være mulig for alle ansatte Statens vegvesen og Mesta å betale årlig kontingent for å bli medlem av A/L Veghytta.

Bakgrunnen for at det har vært tilgang for ansatte i Mesta å være medlem, var for å kunne ivareta medlemmene i A/L Veghytta som ble med over til Mesta ved opprettelsen av Mesta i 2003.

Styret foreslår derfor å endre vedtektene slik at A/L Veghytta er en forening for tilsatte i Statens vegvesen. Eksisterende medlemmer ansatt i Mesta beholder selvfølgelig sitt nåværende medlemskap så lenge de er ansatt i Mesta eller velger selv å si opp sitt medlemskap.

Dersom endring i §3 vedtas på årsmøtet er det naturlig at man også endrer overskriften på vedtektene til kun å omhandle Statens vegvesen.

 

Forslag til vedtak: Vedtektene §3» Medlemmer er ansatte i Statens vegvesen og Mesta, bosatt/arbeider i Østfold, som har innbetalt årlig kontingent. Årsmøtet har mulighet til å justere den årlige kontingenten», endres til:

«Medlemmer er ansatte i Statens vegvesen bosatt/arbeider i Østfold. Med medlemmer forstås faste og midlertidige ansatte, som har innbetalt årlig kontingent. Årsmøtet har mulighet til å justere den årlige kontingenten

Likeledes endres overskriften i vedtektene: «Lover for A/L Veghytta. Hytteforeningen for Statens vegvesen og Mesta» endres til: «Lover for A/L Veghytta. Hytteforening for Statens vegvesen»


Årsmøteprotokoll for 2011Årsmøteprotokoll

Protokoll fra årsmøte for 2011 i A/L Veghytta

Årsmøte i A/L Veghytta ble avholdt torsdag den 15.mars 2012 kl. 1830 på Hafslund trafikkstasjon. Innkallingen var sendt ut med følgende forslag til saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret

Sak 4. Medlemskontigent

Sak 5. Leiepriser

Sak 6. Ekstra lån hos DNB

Sak 7. Endring av signaturrett hos Brønøysundregisteret

Sak 8. Utestående honorarer til tidligere formann

Sak 9. Godkjenning av regnskap og budsjett

Sak 10. Endring av vedtektene § 6 og 8b

Sak 11. Valg av formann og medlem i valgkomite

Sak 12. Innkomne forslag

Sak 13. Eventuelt

 

Det møtte 12 medlemmer inkl. styremedlemmer. Årsmøtet var dermed beslutningsdyktig.

Sak 1.

Innkalling godkjent, sak 13. eventuelt strykes og sak 4-10 behandles om innkomne forslag.

Sak 2.

Jørn Vidar Eriksen velges til ordstyrer, Tore Veum til referent, Jan Fr. Knudsen og Jonny Solhaug velges til å underskrive protokollen.

Sak 3.

Årsberetning ble lest og godkjent. Følgende kommentarer ble gitt:

Velferdsmidler og begrunnelse for avslag på søknad om dette ble etterspurt. En begrunnelse for avslag er at A/L Veghytta ikke regnes som et tilbud til alle. Behov for velferdsmidler er meldt inn også for 2012.

Sak 4. Inngår i sak 12 Innkommende forslag.

Forslag om medlemskontigent på 400 kr for både 2012 og 2013 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Inngår i sak 12 Innkommende forslag.

Forslag om differensierte leiepriser for høy og lavsesong, egen langweekend pris og egen leiepris for mandag til torsdag utenom ferieperioder for medlemmer ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Inngår i sak 12 Innkommende forslag.

Gunnar Andersen lånte A/L Veghytta penger i 2009.  For å innløse privat lån vil A/L Veghytta’s lån i DNB økes til 330 000. Det ble diskutert om lånet skulle økes ytterligere for også å dekke utestående honorarer. Forlaget om å øke lånet til 330 000 kr for å tilbakebetale privat lån ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Inngår i sak 12 Innkommende forslag.

Forslag om endring av signaturrett. Forslaget ble endret til at signaturrett tegnes av formann og 1 styremedlem. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Inngår i sak 12 Innkommende forslag .

Forslaget ble diskutert og endret til følgende:

Forutsetningen om at hytta på Sjusjøen skal selges for at Kjell Hammersborg skal få utbetalt utestående honorar pålydende 14 000,- ses bort i fra, og styret gis fullmakt til å utbetale honoraret i sin helhet eller i rater så snart det er økonomisk forsvarlig. I budsjettet synliggjøres det en post som viser totalt utestående til Kjell Hammersborg og med et beløp som fastsettes for budsjettet 2012. Enstemmig vedtatt.

Sak 9.

Kasserer orienterte om regnskap og budsjett. Følgende poster til fremlagt budsjett ble endret:

Ekstra lån fra DNB endres fra kr 42500,- til kr 47000,-

Canal Digital fra kr 3400,- til kr 4700,-

Ny post til budsjettet:

Utestående honorar til Kjell Hammersborg kr 14000,- utgiftsbudsjett for 2012 kr 4000,-

Dette gir et budsjett med et driftsresultat på kr. 9907,-

Med nevnte endringer ble regnskap og budsjett enstemmig vedtatt.

Sak 10.

Endring av vedtektene § 6 og § 8b enstemmig vedtatt.

Sak 11.

Valget ga følgende resultat: se eget vedlegg

 

Årsmøtet takket Trond Røhne for servering av boller. Årsmøtet avsluttet kl. 2000.

 

Signatur protokoll:

 

Jonny Solhaug                        Jan Fr. Knudsen

 

Etter årsmøtet ble Jørn Vidar Eriksen takket spesielt for sin innsats i et år med mye styrearbeid for kasserer ettersom valgt formann ble sykemeldt tidlig i året.

Dugnad på hyttene ble diskutert og forslag om utarbeidelse av lister med bindende deltakelse for aktive medlemmer bør vurderes for å øke deltagelsen ved dugnader. Noen synes det er greit å legge ned en dugnadsinnsats i løpet av den perioden man leier en av hyttene.

PS: Protokoll er signert !

Innkalling til årsmøte for 2011

Innkalling til Årsmøte A/L Veghytta 2011                       Moss 21.02.2012

 

 

A/L Veghytta inviterer herved medlemmer til årsmøte torsdag 15. mars 2012.

Møtet blir avholdt   Hafslund trafikkstasjon kl. 1830.

 

Saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkallingen og saksliste.

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å skrive under protokollen.

Sak 3. Årsberetning fra styret.

Sak 4. Medlemskontingent.

Sak 5. Leiepriser

Sak 6. Ekstra lån hos DNB.

Sak 7. Endring av signaturrett hos Brønnøysunregisteret.

Sak 8. Utestående honorarer til tidligere formann.

Sak 9. Godkjenning av regnskap og budsjett.

Sak 10. Endring av vedtektene § 6 og 8b.

Sak 11. Valg av Formann og medlem i valgkomite.

SaK 12. Innkomne forslag.

Sak 12. Eventuelt.

 

Innkomne forslag må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet.

 

 

 

Vel møtt

Styret.

Vegbom på Revebukta


Nøkkelskap med kode

Fra 1. juli 2011 settes bommen på Revebukta i drift.
Dere finner fjernkontroll til bommen i et nøkkelskap montert på den grønne "hytta" i det dere kjører inn på campingområdet.
Skapet er montert på østveggen (se bilde).

Nøkkelskapet er en tanke for lite til fjernkontrollen, så vær litt forsiktige når dere skal låse skapet med kontrollen inni. Det går best dersom den står på høyre side i skapet. Når den låses skal det høres et lite "klikk".

Husk å legge kontrollen tilbake i nøkkelskapet når dere forlater hytta.

Våren 2010 i Revebukta.
I disse dager (11. mai) holder entreprenøren for vann og avløp på med siste del av sin jobb.  Hytta blir sannsynligvis klar for utleie i begynnelsen av juni.  Da er veien fram tilhytta ferdig.  Tilkoplingen inne i hytta er ikke gjort ennå.  Den tilkoplingen vil bli gjort i løpet av juni mnd. 
Flytebryggene er på plass og båten vil bli satt ut så snart veien er framkommelig.

Referater


         

Årsmøtereferat

 

 


Referat fra årsmøte for 2010 i A/L Veghytta.      

 

Årsmøte i A/L Veghytta ble holdt på Mysen trafikkstasjon torsdag 31. mars 2011

kl. 18.30.  Innkallingen var annonsert på e-post og brev.

 

Det var satt opp følgende saksliste:

            1. Valg av møtedirigent og møtesekretær.

            2. Godkjenning av innkalling.

            3. Årsberetning.

            4. Regnskap.

            5. Innkomne forslag.

            6. Valg.

 

Det møtte 18 medlemmer inkl. et fulltallig styre.  

Årsmøtet var dermed beslutningsdyktig.

 

1. Valg av møtedirigent og møtesekretær.

Møtedirigent:  Kjell Hammersborg.

Møtesekretær: Gunnar Andersen

 

2. Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble godkjent. 

 

3. Årsberetning.

Årsberetningen ble lest opp av sekretæren. 

Det var ingen som hadde bemerkninger til beretningen og den ble godkjent.

 

4. Regnskap.

Kassereren la fram et revidert regnskap.

Regnskapet var som vanlig oversiktlig og ryddig satt opp.  Ros til Aud Engen for dette. 

Regnskapet ble godkjent.

 

5. Innkomne forslag.

Det var kommet inn 4 forslag på tiltak for å bedre økonomien:

 

  1. Forslag fra Jørn Vidar  Eriksen.                                                 Medlemskontingenten økes fra 300,- til 400,-.  Samtidig økes leieprisen med kr. 50,- fra 250,- til 300,-.  I tillegg kommer en engangs utgift på 200,- pr. medlem i 2011.                                                                                         
  2. Forslag fra Jørn Vidar Eriksen.                                                                Leieprisen økes fra 250,- til 500,-.                                                               
  3. Forslag fra Jørn Vidar Eriksen.                                               Medlemskontingenten økes fra 300,- til 700,- for året 2011.                   
  4. Forslag fra styret.                                             Medlemskontingenten økes fra 300,- til 400,- og leieprisen økes fra 250,- til 400,-.   

                                                                                                          

Etter en gjennomgang av de ulike alternativer og konsekvenser for budsjettet, gikk årsmøtet enstemmig inn for følgende:

 

Medlemskontingenten settes til 400,- pr. år og at leieprisen settes til 450,- pr døgn.  De nye satsene gjelder fra 2. mai 2011.

 

Årsmøtet valgte en forsiktig økning av kontingentet og en stor økning av leieprisen slik at alle er med på verdiskapningen ved at hytta i Revebukta har fått innlagt vann/avløp, men allikevel slik at brukerne av hyttene betaler mest. 

Året 2011 er et år med ekstra konstnader i forbindelse med innlegg av vann/avløp på hytta i Revebukta.  Alt tyder på at økonomien bedrer seg neste år og kontingenten/leieprisen kan reguleres ned. 

Budsjettet planlagt slik at det ikke skal bygges opp overskudd i foreningen, med at det legges opp til en ”buffer” som tar uforusette utgifter.

 

Forslag fra Jørn Vidar Eriksen:

  1. Endring av vedtektene.
  2. Avtale med Sjusjøen Booking AS.

Styrets anbefaling til Årsmøtet er at det nye styret arbeider videre med disse forslagene.  Dette ble enstemmig vedtatt.

 

Forslag fra Else Gro H. Østgård:

”Hyttene bør innlemmes i systemet for utleie av hytter i SVV.  Forslaget begrunnes med at det er brukere både fra Mesta og SVV som kan leie hyttene, fordi vi fortsatt eier hyttene sammen.  Systemet for utleie fungerer dårlig. Svak økonomi.  Forslaget må sannsynligvis sjekkes ut med jurist/ledelse, men det er flere som har samme ønske.”

 

Styret anbefaler ikke dette forslaget fordi det er medlemmene som eier hyttene som et privat andelslag og eierne er ansatte i Mesta og Statens vegvesen.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til denne konklusjonen.

 

Forlsalg fra styret:

Medlemmer som leier hyttene er dårlig til å levere tilbake nøkler.  Dette påfører foreningen unødige kostnader.  Styret foreslår derfor at nøklene til hyttene nummereres slik at styret til enhver tid har oversikt over hvor nøklene befinner seg.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

   

6. Valg.

Valgkomiteen har bestått av Marit Gulbrandsen, Edel Vrangen og Gunnar Sletten.  Valget ga følgende resultat:

 

Formann          Wiggo Hagen               ny                    2 år

kasserer           Jørn Vidar Eriksen       ny                    2 år

sekretær/

dugnads-

ansvarlig           Hans Are Dahl             gjenstår            1 år

styremedlem     Reinert Hellerud           gjenvalg           2 år

styremedlem     Trond Røhne               gjenvalg           1 år

1.varamann      Tore Veum                  gjenstår            1 år

2.varamann      Gunnar Trømborg        gjenvalg           2 år

 

revisor             Knut Holøs                  gjenstår            1 år

revisor             Jørn Pettersen              gjenvalg           2 år

 

valgkomite:       Marit Gulbrandsen       gjenstår            1 år

                        Jonny Skjelin                ny                    2 år

                        Gunnar Sletten              gjenvalg           2 år

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Varamedlemmene og det gamle styret kalles inn til det 1. styremøtet som holdes hjemme hos Aud torsdag 14. april 2011 kl. 14:00.

 

Styret får fullmakt av Årsmøtet til å godkjenne Årsmøteprotokollen.

 

Takk til Marit for servering av kaffe og vafler.

 

Trond Røhne takket 3 medlemmer av det gamle styret (formann, kasserer og sekretær)for lang og tro tjeneste og overrakte blomster.

 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.30 og formannen takket for møtet.