A/L Veghytta's hjemmeside

Priser for å leie hytte.

Priser  Sjusjøen.


-Døgnpris 600,-

- Langweekendpris torsdag-søndag 1500,- for medlemmer.

- Leie mandag-torsdag er 400,- pr. døgn utenom i ferieperiodene, da gjelder egne priser.

- Det ble vedtatt  prisjusteringer på årsmøtet 22.03.2023. 

GENERELLE LEIEPRISER

LEIEPRISER FERIER

-Sommerferie 3000,- (fredag-fredag)

-Høstferie 3000,- ( del 1 og del 2)

-Påskeferie 3500,- (del 1 og del 2)

-Vinterferie 3500,- (del 1 og del 2)

- Juleferie 600,- pr døgn ( del 1 og del 2 tilpasses)

- Medlesmskontingent er kr. 400,- pr. år.

- Ikke medlemmer betaler 850,- pr døgn hele året. Man kan tidligst booke 14 dager før oppholdet.

-Hytteleie kan settes inn på foreningens konto som er:
   1594.42.32661

- Avbestilling av hyttene må skje 14 dager før leie,
   ellers må hele leiebeløpet betales i sin helhet.


Hvis du vil melde deg inn som medlem må du være ansatt i Statens vegvesen med fast kontorplass på en lokasjon i Østfold fylke.
 
Kontakt Jørn Vidar Eriksen ved påmelding:
joreri@vegvesen.no
99001883

Alternativt kan Ellen Merethe Grundt-Ileby kontaktes dersom man ikke får bekreftelse ellen.grundt-ileby@vegvesen.no ( 93417507).